Duurzaamheid

De ambitie voor Buiksloterham op het gebied van circulariteit en duurzaamheid is groot. Het doel is dat de wijk zich ontwikkelt tot een slimme, circulaire, biobased hub. Hier tiert straks een lokale, creatieve economie en worden diensten en goederen onderling uitgewisseld. De energie is afkomstig van recyclebare bronnen en de gebruikte (bouw)materialen hebben een hoge duurzaamheidswaarde. Daarnaast is er veel aandacht voor biodiversiteit.

 

Republica, duurzaam stadstaatje

Republica is een uitermate duurzaam stadsstaatje. Het wekt zijn eigen energie op door middel van zonne­panelen en warmte-koudeopslag. Energie die via het Smart Grid, een slim elektriciteitssysteem, onderling kan worden uitgewisseld en worden opgeslagen in de batterij van Republica. De keukens van de horeca krijgen vermalers voor GF afval en worden net als een aantal woningen aangesloten op de bio-­raffinaderij van waternet, die het afval en afvoerwater omzetten in biogas.

Groene daken

Republica maakt in hoge mate gebruik van recyclebare bouw­materialen. Daarnaast helpen de groene daken tegen overver­hitting en is Republica ‘rainproof’: infiltratiekratten vangen het (overtollige) regenwater op en kunnen dit via een smartflow-­systeem vertraagd afvoeren. Het dak van het hotel krijgt een natuurzwembad met een innovatief zuiveringssysteem. De groene sedum daken, geveltuinen en het groen op de pleinen zorgen samen met de nestkasten voor gier­zwaluwen en vleermuizen voor een grotere biodiversiteit in Republica en de rest van Buiksloterham.